Khoa Công nghệ thông tin tham gia biểu diễn đêm nhạc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam

  • 17/11/2014

Tối ngày 17/11/2014, đội văn nghệ khoa Công nghệ thông tin đã tham gia biểu diễn văn nghệ chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam và kỷ niệm 10 năm đào tạo đại học của trường Đại học Tài Chính - Marketing tại sân khấu Lan Anh. Chương trình biểu diễn của khoa bao gồm các tiết mục: (1) Đi học - Tốp ca (2) Cô giáo về bản - Đơn ca (3) Lớp học bản em - Múa (4) Người thầy giáo mang quân hàm xanh - Tam ca (5) Đường đến ngày vinh quang - Tốp ca.

Tiết mục "ĐI học" - Tốp ca

Tiết mục "Cô giáo về bản" - Đơn ca

Tiết mục "Lớp học bản em" - Múa

Tiết mục "Người thầy giáo mang quân hàm xanh" - Tam ca

Tiết mục "Đường đến ngày vinh quang" - Tốp ca