Lễ tốt nghiệp lớp liên thông đại học khóa 8

  • 28/12/2014

Sáng ngày 28/12/2014, trường Đại học Tài Chính - Marketing đã long trọng tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên lớp liên thông đại học, hệ chính quy khóa 8. Buổi lễ được tổ chức tại hội trường số 2C Phổ Quang, Q.Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh, đây là đợt 1 tốt nghiệp cho sinh viên được đào tạo theo học chế tín chỉ đầu tiên áp dụng với sinh viên liên thông; Đợt 1 tốt nghiệp được tổ chức cho những sinh viên đã hoàn thành đúng số lượng tín chỉ theo quy định và có chứng chỉ ngoại ngữ theo đúng chuẩn đầu ra của nhà trường.

Sinh viên có thể xem thêm và Download hình tốt nghiệp tại Facebook văn phòng khoa CNTT 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=391960214306590&set=pcb.391961324306479&type=1&theater