Đại hội chi bộ khoa Công nghệ thông tin

  • 01/02/2015

Ngày 30/01/2015, Chi bộ khoa Công nghệ thông tin đã tiến hành tổ chức đại hội Chi bộ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2, 2013 - 2015 và đề ra phương hướng của nhiệm kỳ 3, 2015 - 2017. Đến tham dự đại hội, ngoài các đảng viên thuộc chi bộ, còn có  đại diện của Đảng ủy và khách mời là các quần chúng ưu tú thuộc diện cảm tình Đảng thuộc hai khoa Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ. Đại hội đã tổ chức thành công tốt đẹp với sự nhất trí của toàn thể đảng viên trong chi bộ về báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm kỳ mới; đại hội cũng nhất trí bầu đ/c Lê Đình Ngân tái đắc cử vào vị trí bí thư chi bộ nhiệm kỳ mới của khoa Công nghệ thông tin.

Hình 1: Đại hội chi bộ khoa Công nghệ thông tin.

Hình 2: đ/c Lê Đình Ngân đắc cử bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017

Hình 3: Các đảng viên thuộc chi bộ khoa Công nghệ thông tin.