Hội thảo về đào tạo Công nghệ thông tin và Hệ thống thông tin đáp ứng yêu cầu xã hội.

  • 30/07/2015

Sáng ngày 28/07/2015, khoa Công nghệ thông tin đã tổ chức hội thảo với chủ đề "Đào tạo Công nghệ thông tin và Hệ thống thông tin đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp", buổi hội thảo được các doanh nghiệp hợp tác với khoa trong lĩnh vực đào tạo tham dự như: công ty Sài Gòn Tâm Điểm, công ty Fsmart, công ty cổ phần MISA, công ty Lối Việt, công ty Fusinet, Trung tâm quản lý dữ liệu của trường UFM ... Để tổ chức cuộc hội thảo này, khoa CNTT còn nhận được sự hỗ trợ rất nhiệt tình từ Trung tâm Hợp tác và quan hệ doanh nghiệp.

Qua cuộc hội thảo, các doanh nghiệp đã đóng góp rất nhiều ký kiến thiết thực và quý báu cho khoa trong lĩnh vực đào tạo ngành Hệ thống thông tin quản lý, ngoài ra các lĩnh vực hợp tác mới cũng được thảo luận giữa các bên để phát triển các mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực Công nghệ thông tin (IT) và Hệ thống thông tin quản lý (MIS).

Hình 1 - Ban điều hành cuộc hội thảo

Hình 2: Bà Nguyễn Thị Mỹ, Tổng giám đốc công ty FSMART tham dự hội thảo

Hình 3: Đại diện công ty cổ phần MISA

Hình 4: Phát biểu của công ty Sài Gòn Tâm Điểm tại buổi hội thảo - Đơn vị đã tài trợ phần mềm Care Accounting cho các học phần liên quan đến kế toán của trường.

Hình 5: Phát biểu của đại diện công ty Lối Việt, một đơn vị hợp tác lâu năm với khoa CNTT

Hình 6: Phần tham gia ý kiến của công ty Fusinet về nội dung chương trình đào tạo của khoa CNTT

Hình 7: Góp ý của đại diện Trung tâm đầo tạo CNC Aptech

Hình 8: Phần trình bày tham luận của ông Phạm Phú Lâm - Giám đốc Trung tâm KDDN của công ty cổ phần MISA

Hình 9: Phát biểu của ông Võ Khôi Thọ, Giám đốc Trung tâm Quản lý dữ liệu/Trường ĐH Tài Chính - Marketing

Hình 10: Phát biểu của ông Nguyễn Hà Tiên, đại diện cho Trung tâm Hợp tác và quan hệ doanh nghiệp

Hình 11: Và sự tham dự của toàn thể giảng viên khoa Công nghệ thông tin