Hội thảo "Các bước chuẩn bị một CV hoàn hảo và phỏng vấn thành công"

  • 05/04/2016

Đối tượng: sinh viên năm 3 -4

Thời gian: 8h00 - 10h30, ngày 7/4

Địa điểm: lầu 6, cơ sở 2C Phổ Quang, Tân Bình

Đính kèm kế hoạch

 

 

Tập tin đính kèm: 285_CVhoanhao.pdf