Tổ chức hội thảo tháng 07/2016

  • 05/07/2016

Chủ đề hội thảo "ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ"

Thời gian: 8g30, ngày 15/7/2016

Tại phòng: 303B, số 2C Phổ Quang, P2, Tân Bình

Thành phần tham dự: Giảng viên khoa, Doanh nghiệp, Sinh viên các khóa đang theo học tại khoa CNTT.