Thông báo tuyển dụng Công ty TNHH Phần mềm và tư vấn Kim Tự Tháp

  • 08/03/2017

Pyramid Software & Consulting (PSC) là một công ty chuyên cung cấp giải pháp hàng đầu VN trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, chính phủ điện tử và xuất bản số.

Vị trí tuyển dụng: Thực tập lập trình phần mềm (đã tốt nghiệp hoặc đang học)

Số lượng: 10 người.

Sinh viên xem thông báo tuyển dụng đính kèm

Tập tin đính kèm: Thong bao tuyen dung.pdf