Hình ảnh lễ ký hết hợp tác với công ty cổ phần Misa

  • 30/08/2017

Tháng 8/2015, khoa Công nghệ thông tin và công ty cổ phần Misa đã tiến hành ký hết hợp tác trên các lĩnh vực tài trợ phần mềm kế toán trong công tác giảng dạy (MISA SME.NET 2015), cung cấp học bổng, tiếp nhận thực tập và tuyển dụng sinh viên.

Phần mềm kế toán Misa SME.NET 2015 là một trong ba phần mềm kế toán được đưa vào giảng dạy chính thức trong chương trình đào tạo của khoa Công nghệ thông tin và khoa Kế toán - Kiểm toán kể từ năm học 2015.

Lễ ký kết hợp tác với công ty cổ phần Misa về tài trợ phần mềm, cung cấp học bổng, tiếp nhận thực tập và tuyển dụng sinh viên.

Phát biểu của thầy Lê Đình Ngân - Trưởng khoa CNTT trong lễ ký kết văn bản hợp tác.

Phát biểu của thầy Nguyễn Văn Hiến - Phó hiệu trưởng trong lễ ký kết văn bản hợp tác.

Phát biểu ông Phạm Phú Lâm, giám đốc khu vực của công ty Misa.