Tuyển dụng Công ty TNHH TMDV Bồ Công Anh Trong Gió (28/11/2017)

  • 29/11/2017

Hiện nay Công ty TNHH TMDV Bồ Công Anh Trong Gió (BCA Studio) đang tuyển các vị trí sau đây:
 
2. Account Executive Internship - Thực tập sinh quản lý khách hàng
 
Sinh viên có nhu cầu xem chi tiết tuyển dụng bấm vào từng vị trí và liên hệ với Linh Dang theo địa chỉ email: admin@studioboconganh.com