Tuyển dụng Công ty Nash Tech (28/11/2017)

  • 29/11/2017

 

Tham gia chương trình các bạn sẽ được công ty đào tạo trong vòng 6 -8 tuần (yêu cầu phải đi làm ít nhất 4,5 buổi/ tuần, và được công ty trợ cấp tiền)

Sau giai đoạn đào tạo, công ty sẽ offer cho các bạn vị trí chính thức với mức lương cam kết từ 10 triệu đồng trở lên.

Đối tượng sinh viên năm cuối của trường tham gia thực tập và có việc làm sau khi tốt nghiệp luôn.