Nhận thể BHYT, BHTN sinh viên bậc CĐ - ĐH đợt 1 năm 2018

  • 22/01/2018

Sinh viên nhận thẻ từ ngày 18/01/2018 đến 28/01/2018.

Địa điểm: tại cơ sở đang theo học

Xem văn bản chi tiết đính kèm

Tập tin đính kèm: TB 122-20180122_11033181.pdf 

Tin liên quan


Kế hoạch thực tập khoá luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2018

Nộp bản sao văn bằng tốt nghiệp trung học phổ thông của sinh viên bậc Đại học (khóa 16D)

Đối tượng và hồ sơ trợ cấp xã hội cho sinh viên học kỳ đầu năm 2018

Đối tượng hồ sơ miễn giảm học phí cho sinh viên học kỳ đầu năm 2018

Kết quả xét công nhận tốt nghiệp đợt 2 năm 2017 đối với khóa C12 đào tạo theo niên chế bậc Cao đẳng

Thu thập tông tin khảo sát lấy ý sinh viên sắp tốt nghiệp năm 2018 về chất lượng đào tạo khóa học (số: 1632/TB, 21/12/2017)

Nộp văn bằng, chứng chỉ theo quy định chuẩn đầu ra đối với sinh viên các khóa đào tạo bậc Đại học (CLC, ĐB) phục vụ xét công nhận tốt nghiệp năm 2018 (số 1627/TB, 21/12/2017)

Nộp văn bằng, chứng chỉ theo quy định chuẩn đầu ra đối với sinh viên các khóa đào tạo bậc Đại học phục vụ xét công nhận tốt nghiệp năm 2018 (số 1628/TB, 21/12/2017)

Nộp văn bằng, chứng chỉ theo quy định chuẩn đầu ra đối với sinh viên các khóa đào tạo bậc Cao đẳng phục vụ xét công nhận tốt nghiệp năm 2018 (số 1653/TB, 25/12/2017)

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp và làm khoá luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2018 (29/01 - 11/5/2018)

Phân nhóm thực hành nghề nghiệp lớp 14DTH (24/10/2017 - 02/12/2017)

Kế hoạch thực hành nghề nghiệp lớp 14DTH (từ 24/10/2017 đến 02/12/2017)

Phân nhóm khoá luận tốt nghiệp bổ sung đợt 2 năm 2017

Phân nhóm khoá luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2017

Kế hoạch làm khoá luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2017.

Phân nhóm khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2017 (từ 13/2/2017 đến 26/5/2017)

Nộp văn bằng chứng chỉ chuẩn đầu ra Tiếng Anh và Tin học đối với sinh viên đào tạo theo học chế tín chỉ đợt 2 năm 2016 (1226/TB-ĐHTCM-QLĐT)

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp lớp 13DTK đợt 1 năm 2017

Bảng điểm quá trình môn Phần mềm kế toán lớp 13DKT

Đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2017 bậc ĐH chính qui đào tạo theo học chế tín chỉ (1123/TB-ĐHTCM-QLĐT)

Kế hoạch thực hành nghề nghiệp lớp 13DTK

Thông báo tuyển dụng của công ty SAVISTA

Thông báo tuyển dụng nhân sự của công ty Savista

Kế hoạch khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2016 khóa 12DTK (12/7/2016 - 31/10/2016)

Tuyển dụng của công ty cổ phần Misa tháng 5/2016

Bảng điểm quá trình môn MS.Access 3 lớp ghi danh, học kỳ 2, năm học 2015 - 2016

Bảng điểm quá trình môn Phần mềm kế toán - Học kỳ 2 - Năm học 2015 - 2016

Thông báo số: 177/TB-QLĐT-ĐHTCM ngày 03/03/2016 về việc phân bổ chỉ tiêu đào tạo khóa 15D

Thông báo số: 171/TB-QLĐT-ĐHTCM ngày 02/03/2016 về việc đăng ký thi tốt nghiệp năm học 2015-2016 đối với các khóa đại học, cao đẳng hệ chính quy.

Kế hoạch số: 174/KH-ĐHTCM ngày 02/03/2016 về tổ chức hội nghị công tác sinh viên học kỳ II, năm học 2015-2016

Hướng dẫn số: 173/HD-ĐHTCM ngày 02/03/2016 về tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên trong học kỳ 1, năm học 2015-2016

Thông tin tuyển dụng nhân sự của công ty MISA

Danh sách phân nhóm trả nợ Thực tập tốt nghiệp ghép lớp 12DTK

Kế hoạch khoá luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2016 khoá 12DTK

Thông báo số 1192/TB-ĐHTCM-QLĐT ngày 19/11/2015 về việc tổ chức thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp, xét công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm 2016 đối với sinh viên khóa 12D bậc đại học hệ chính quy

Thông báo số: 1182/TB-ĐHTCM ngày 17/11/2015 về nghỉ Tết Dương lịch 2016 và Tết Âm lịch Bính Thân 2016 đối với sinh viên các hệ đào tạo của trường.

Thông báo số: 1128/TB-ĐHTCM-QLĐT ngày 02/11/2015 về việc đăng ký ghi danh mở lớp học phần đầu năm 2016 cho các hệ đào tạo của trường.

Thông báo sô: 1127/TB-ĐHTCM-QLĐT ngày 02/11/2015 về việc thực hiện thời khóa biểu và nộp học phí trả nợ học phần đối với các lớp cao đẳng chính quy, học kỳ 1 - Năm học 2015 - 2016

Bảng điểm quá trình môn Tin học nâng cao sáng chủ nhật do GV Lê Đình Ngân phụ trách.

Thông báo số 1035/TB-ĐHTCM-QLĐT ngày 12/10/2015 về việc đăng ký viết chuyên đề thực tập tốt nghiệp, thi lại tốt nghiệp cho sinh viên các khóa cho niên chế bậc Đại học, Cao đẳng hệ chính quy

Thông báo tuyển dụng lập trình viên của Công ty Fujinet tháng 10/2015

Thông báo số: 959/KH-ĐHTCM ngày 28/9/2015 về việc kế hoạch tổ chức hội nghị công tác sinh viên học kỳ 1 năm học 2015 - 2016

Thông báo số: 948/TB-ĐHTCM-QLĐT ngày 25/9/2015 về việc Đăng ký học và thi trả nợ học phần HK1, năm học 2015 - 2016 cho khóa học bậc Cao đẳng hệ chính quy

Thông báo số: 936/TB-ĐHTCM-QLĐT ngày 24/09/2015 về lịch thi trả nợ tốt nghiệp lần 2 năm 2915 của các lớp bậc đại học, cao đẳng chính quy

Thông báo sô: 929/TB-KT-QLCL ngày 23/09/2015 về xét miễn thi môn học cho sinh viên các hệ đào tạo - Học kỳ 1 - Năm học 2015-2016

Thông báo số: 888/TB-ĐHTCM-QLĐT ngày 16/09/2015 về đăng ký thi trả nợ lần 2 các môn thi tốt nghiệp đối với sinh viên liên thông.

Thông báo tuyển dụng lập trình viên của Công ty Fujinet

Thông báo số 833/TB-ĐHTCM ngày 07/09/2015 về lịch học Giáo dục quốc phòng và an ninh cho tân sinh viên khóa 15D

Thông báo số: 834/TB-ĐHTCM ngày 07/09/2015 về đối tượng và hồ sơ được miễn giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy năm học 2015 - 2016

Kế hoạch tổ chức đánh giá rèn luyện HSSV học kỳ 2 năm học 2014 - 2015

Thông báo số: 827/TB-ĐHTCM-QLĐT ngày 03/09/2015 về ký hiệu lớp sinh viên và phân bổ địa điểm học kỳ 1, năm học 2015 - 2016 cho khóa 15D

Thông báo số: 780/TB-ĐHTCM ngày 27/08/2015 về thu lệ phí, học phí và các loại bảo hiểm của sinh viên khóa 15D hệ chính quy

Thông báo số: 763/TB-ĐHTCM=QLĐT ngày 21/08/2015 về xét kết quả tốt nghiệp đợt 1 năm 2015 các khóa trả nợ liên thông bậc đại học và cao đẳng chính quy (đào tạo theo niên chế)

Thông báo tuyển dụng của công ty FAST

Thông báo tuyển dụng của công ty Fujinet (tuyển dụng chuyên viên Softwares Developer)

Thông báo tuyển dụng của công ty Fujinet (tuyển sinh khóa huấn luyện)

Thông báo số: 643/TB-ĐHTCM ngày 20/07/2015 về việc thu phí phục vụ lễ tốt nghiệp khóa 8 bậc đại học (11D( và khóa 12 bậc cao đẳng (12C)

Thông báo số: 336/TB-QLĐT ngày 21/04/2015 Về lịch thi trả nợ tốt nghiệp lần 1 năm 2015 các lớp 09C, 10C, 11C bậc cao đẳng và các lớp 09D, 10D, 11D bậc đại học chính quy năm học 2014 - 2015

Thông báo số: 321/TB-ĐHTCM-QLĐT ngày 15/04/2015 "về việc tổ chức thi kết thúc học phần cho sv bậc đại học các lớp trả nợ học ghép với lớp tín chỉ năm học 2014 - 2015"

Thông báo số: 320/TB-ĐHTCM-QLĐT ngày 15/04/2015 "về việc giảng dạy và học tập trong ngày thứ hai (27/04/2015) đối với các lớp đào tạo chính quy"

Kế hoạch hiến máu nhân đạo đợt 2 - Năm 2015 do Liên đoàn lao động TP.HCM và Đoàn trường Đại học Tài Chính - Marketing phát động

Thông báo số: 252/TB-ĐHTCM ngày 26/03/2015 về việc tổ chức Hội nghị công tác sinh viên lần 2, năm học 2014 - 2015

Thông báo số: 235/TB-TCM-QLĐT ngày 20/03/2015 "về việc tạo điều kiện cho sinh viên tham gia hội trại truyền thống 26/03/2015"

Thông báo số: 203/TB-TCM-QLĐT ngày 17/03/2015 "về việc đăng ký học và trả nợ học phần năm học 2014 - 2015 cho các lớp đào tạo liên thông đại học, cao đẳng chính quy"

Thông báo số: 195/TB-TCM-QLĐT ngày 12/03/2015 về việc nộp văn bằng, chứng chỉ theo chuẩn đầu ra đối với sinh viên đại học, cao đẳng thi tốt nghiệp 1015

Thông báo số: 194/TB-TCM-QLĐT ngày 12/02/2015 về việc đăng ký thi lại tốt nghiệp cho các khóa đại học, cao đẳng năm học 2014 - 2015

Kê hoạch số: 168/KH-TCM ngày 06/03/2015 của trường Đại học Tài Chính - Marketing "Về tổ chức hội nghị công tác sinh viên lần 2, năm học 2014 - 2015"

Thông báo số: 176/TB-TCM-QLĐT ngày 09/03/2015 của trường Đại học Tài Chính - Marketing

Thông báo số: 175/TB-TCM-QLĐT ngày 09/03/2015 của trường Đại học Tài Chính - Marketing

Công văn số: 46/HVHCQG-VP ngày 23/01/2015 "Về việc mạo danh cán bộ Học viện hành chính Quốc gia"

Thông báo số: 160/TB-KT-QLCL ngày 04/03/2015 của Trường ĐH TCM về việc "Xét miễn thi môn học cho sinh viên hệ chính quy, liên thông, ..."

Thông báo số: 152/TB-ĐHTCM ngày 04/03/2015 về việc gia hạn đóng học phí học kỳ II/năm học 2014 - 2015

Lịch thi kết thức học phần (lần 2) dành cho sinh viên các lớp trả nợ

Thông báo đăng ký học và thi trả nợ học phần cho các khóa cao đẳng hệ chính quy

Thông báo số: 1299/TB-ĐHTCM-QLĐT ngày 16/12/2014 của phòng QLĐT về xử lý kết quả đăng ký học phần tín chỉ học kỳ II, năm học 2014 - 2015

Thông báo số: 1262/TB-ĐHTCM ngày 08/12/2014 của Trường ĐH Tài Chính - Marketing về việc đóng học phí học kỳ II năm học 2014 - 2015

Thông báo số: 1282/TB-ĐHTCM ngày 15/12/2014 của trường ĐH Tài Chính - Marketing về việc nghỉ tết dương lịch 2015

Thông tin về tuyển thực tập sinh

Thông tin về việc tuyển dụng thực tập viên tiềm năng tại SAIGONHOUSE

Thông báo số 1251/TB-ĐHTCM-QLĐT ngày 05/12/2014 của phòng Quản lý đào tạo về việc giải quyết đăng ký học cùng lúc 2 chương trình đào tạo.

Thông báo số: 1249/TB-ĐHTCM-QLĐT ngày 05/12/2014 của phòng Quản lý đào tạo về đăng lý học và trả nợ học phần.

Thông báo số: 1246/TB-ĐHTCM-QLĐT ngày 04/12/2014 của phòng Quản lý đào tạo về tổ chức lớp học Quốc phòng - An ninh học phần 2,3 cho các lớp đại học chính quy.

Thông báo về giấy chứng nhận tốt nghiệp lần 2 - năm 2014

Thông báo số: 1211/TB-ĐHTCM-QLĐT ngày 28/11/2014 của phòng Quản lý đào tạo về đăng ký dự thi các môn thi tốt nghiệp đối với các lớp liên thông đại học, cao đẳng hệ chính quy

Thông báo số: 1212/TB-ĐHTCM-QLĐT ngày 28/11/2014 của phòng Quản lý đào tạo về lịch thi trả nợ tốt nghiệp lần 2 năm 2014 của các khóa LTDDH5, LTDDH6, LTĐH7

Thông báo số: 1213/TB-ĐHTCM-QLĐT ngày 28/11/2014 của phòng Quản lý đào tạo

Thông báo số: 1189/TB-ĐHTCM-QLĐT ngày 24/11/2014 về kết quả xét tốt nghiệp lần 2 năm 2014 khóa 7 (10D) bậc đại học, khóa 17 (11C) bận cao đẳng chính quy và các khóa trả nợ.

Danh sách sinh viên khoa CNTT được miễn giảm học phí học kỳ 2, năm học 2014 - 2015

Thông báo số: 1131/TB-ĐHTCM ngày 10/11/2014 của phòng CTSV về việc tham dự lễ 20/11/2014

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp lớp LTDH8TK (lần 2)

Quyết định số: 04/QĐ-ĐHTCM-KCNTT ngày 01/11/2014 của khoa Công nghệ thông tin

Danh sách sinh viên khóa liên thông 8 làm khóa luận tốt nghiệp.

Đăng ký khóa luận tốt nghiệp cho lớp liên thông 8, bậc đại học, hệ chính quy

Thông báo đăng ký thực tập tôt nghiệp, thi lại tốt nghiệp

Thông báo số 209/TB-ĐHTCM-QLĐT ngày 30-10-2014 của phòng Quản lý đào tạo

Thông báo số 1092/TB-ĐHTCM-QLĐT ngày 30-10-2014 về việc đăng ký học phần

Thông báo về thực hành nghề nghiệp