TUYỂN DỤNG LEADER / SENIOR Odoo / Python Công ty Fujinet (03/7/2018)

Thong bao tuyen Ky su phan mem-cty Fujinet (16/3/2018)

Tuyển dụng Công ty Nash Tech (28/11/2017)

Tuyển dụng Công ty TNHH TMDV Bồ Công Anh Trong Gió (28/11/2017)

Tuyển dụng công ty TMA Solution (28/11/2017)

HỌC BỔNG APTECH PLUS – LỐI TẮT ĐẾN THÀNH CÔNG

Hội thảo "Các bước chuẩn bị một CV hoàn hảo và phỏng vấn thành công"

Hội thảo "Góc khuất của nghề Event trong lĩnh vực Marketing"

Hình đăng kỷ yếu của lớp 20TC

Hình ảnh đăng kỷ yếu của lớp 09CTK

Hình ảnh đăng kỷ yếu của lớp 06DTH và 06DTK

Hình ảnh đăng kỷ yếu của lớp 11CTK3

Hình ảnh đăng kỷ yếu của lớp 11CTK2

Hình ảnh đăng kỷ yếu của lớp 11CTK1

Hình ảnh đăng kỷ yếu của lớp 09DTH

Hình ảnh đăng kỷ yếu của lớp 07DTK

Hình ảnh đăng kỷ yếu của lớp 08DTH và 08DTT

Hình ảnh đăng kỷ yếu của lớp 23TC1, 23TC2

Hình ảnh đăng kỷ yếu của lớp 06CTK

Hình ảnh đăng kỷ yếu của lớp 10CTH

Hình ảnh đăng kỷ yếu của lớp 12CTK2

Hình ảnh đăng kỷ yếu của lớp 12CTK1

Hình ảnh đăng kỷ yếu của lớp 14DTH

Hình ảnh đăng kỷ yếu của lớp 13DTK

Hình ảnh đăng kỷ yếu của lớp 12DTK

Hình ảnh đăng kỷ yếu của lớp 11DTH

Bay cao sức trẻ UFM - Hội trại 26/3/1014

Ấm lòng "Sinh viên xa nhà vui tết Gíap Ngọ" 2014