Tham quan triển lãm Chiến thắng Điện Biên Phủ và không gian văn hóa Chủ tịch Hồ Chí Minh  
Họp Chi Bộ K.CNTT-NN tổng kết năm 2023  
Chương trình tặng ghế đá  
Chi Bộ Khoa CNTT-NN về nguồn tại Bảo Tàng Chứng Tích Chiến Tranh  
Đại Hội Chi Bộ Khoa Công nghệ thông tin - Ngoại Ngữ  
Chi Bộ Khoa Công Nghệ Thông Tin về nguồn tại Khu di tích lịch sử Tây Nam Bến Cát  
Sinh hoạt chuyên đề tại Không gian văn hóa Hồ Chí Minh