Cách thức triển khai Thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp đợt 3 năm 2021 trong tình hình COVID  
 • 02/10/2021

Cách thức triển khai Thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp đợt 3 năm 2021 trong tình hình COVID

Sinh viên gửi tên đề tài đến email của giảng viên hướng dẫn trước ngày 03/10/2021.

Danh sách phân nhóm khóa luận tốt nghiệp đợt 3 năm 2021 (27/9/2021 – 18/12/2021)  
 • 02/10/2021

Danh sách phân nhóm khóa luận tốt nghiệp đợt 3 năm 2021 (27/9/2021 – 18/12/2021)

Sinh viên gửi tên đề tài đến email  của giảng viên hướng dẫn trước ngày 03/10/2021.

Kế hoạch khóa luận tốt nghiệp đợt 3 năm 2021 (số 30/KH-ĐHTCM-CNTT, ngày 01/9/2021)  
 • 22/09/2021

Kế hoạch khóa luận tốt nghiệp đợt 3 năm 2021 (số 30/KH-ĐHTCM-CNTT, ngày 01/9/2021)

Thời gian làm khóa luận: 12 tuần (27/9/2021 – 18/12/2021)

Danh Sách Phân Nhóm Thực Tập Cuối Khóa Và Viết Khóa Luận Tốt Nghiệp Khóa 17D  
Kế Hoạch Thực Tập Tốt Nghiệp Và Làm Khóa Luận Tốt Nghiệp Đợt 1 - Năm 2021 - Ngành Hệ Thống Thông Tin Quản Lý  
Phân nhóm khóa luận đợt 1 năm 2020 bậc Đại học và Thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 bậc Cao đẳng  
Phân công giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp bậc Đại học, đợt 1 năm 2019  
 • 17/02/2019

Phân công giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp bậc Đại học, đợt 1 năm 2019

Sinh viên đọc kỹ kế hoạch thực hiện khóa luận tốt nghiệp, để nắm rõ quy định khi tham gia, thời gian được thay đổi đề tài.

Mẫu Nhật ký khóa luận đã được đưa vào mục biểu mẫu.

Kế hoạch thực tập cuối khóa và viết khóa luận tốt nghiệp khóa C16 bậc Cao đẳng năm 2019  
 • 08/01/2019

Kế hoạch thực tập cuối khóa và viết khóa luận tốt nghiệp khóa C16 bậc Cao đẳng năm 2019

 1. Địa điểm thực tập:
  • Sinh viên tự liên hệ doanh nghiệp thực tập: từ 11/12/2018 đến 03/01/2019
  • Khoa định hướng, giới thiệu danh mục đề tài, phổ biến lịch trình hướng dẫn thực tập, các thủ tục và quy định về thực tập, viết và đánh giá khóa luận tốt nghiệp 03/12/2018 – 08/12/2018
  • Sinh viên nhận giấy giới thiệu liên hệ thực tập tại khoa từ 25/12/2018 đến 07/01/2019.
  • Sinh viên nộp phiếu đăng ký làm đề tài tại khoa từ 15/01/2019 đến 21/01/2019.
  • Khoa phân công giảng viên hướng dẫn khóa luận cho sinh viên, thông báo cho giảng viên hướng dẫn và sinh viên biết để triển khai thực tập từ 23/01/2019 đến 25/01/2019.
 2. Thời gian thực tập:
 • Thực tập khóa luận 12 tuần (18/02/2019 – 11/05/2019)