Kế hoạch thực hành nghề nghiệp đợt 1 năm 2024 (số 26/KH-ĐHTCM-CNTT, ngày 23/4/2024)  
Phân nhóm THNN học kỳ 3 năm 2023 (theo văn bản 61/KH-ĐHTCM-CNTT, ngày 10/10/2023)  
Kế hoạch thực hành nghề nghiệp học kỳ 3 năm 2023 (số 61/KH-DHTCM-CNTT, ngày 10/10/2023)  
Phân nhóm thực hành nghề nghiệp học kỳ 2 năm 2023 (số 24-KH/ĐHTCM-CNTT, ngày 4/5/2023)  
  • 02/06/2023

Phân nhóm thực hành nghề nghiệp học kỳ 2 năm 2023 (số 24-KH/ĐHTCM-CNTT, ngày 4/5/2023)

Lịch tập huấn Thực hành nghề nghiệp học kỳ 2 năm 2023

  Thời gian: 9h00, ngày 03/6/2023 (thứ 7)

  Địa điểm: Ms.Team

  Chủ trì: TS. Trương Thành Công - Trưởng khoa CNTT

  Thành phần: Giảng viên hướng dẫn và sinh viên đăng ký làm thực hành nghề nghiệp

Kế hoạch thực hành nghề nghiệp học kỳ 2 năm 2023 (số 24-KH/ĐHTCM-CNTT, ngày 04/5/2023)  
Phân nhóm thực hành nghề nghiệp đợt 1 năm 2023  
Kế hoạch thực tập cuối khóa và viết báo cáo thực tập cuối khóa đợt 3 năm 2021 (số 33/KH.ĐHTCM.CNTT, ngày 13/9/2021)  
  • 29/09/2021

Kế hoạch thực tập cuối khóa và viết báo cáo thực tập cuối khóa đợt 3 năm 2021 (số 33/KH.ĐHTCM.CNTT, ngày 13/9/2021)

  • Thời gian thực tập cuối khóa: 06 tuần (11/10/2021 – 20/11/2021)
  • Đánh giá kết quả:Điểm quá trình chiếm tỉ trọng 30%; điểm viết báo cáo TTCK và chương trình demo chiếm tỉ trọng 70%.

Kế Hoạch Thực Hành Nghề Nghiệp Học Kỳ Đầu Năm 2021 Cho Sv Ngành HTTTQL Khóa 18D  
Danh sách phân nhóm thực hành nghề nghiệp học kỳ giữa năm 2020 (17DTH, 17DTK, 16DTH, 16DTK)  
Kế hoạch thực hành nghề nghiệp học kỳ giữa năm 2020 lớp 17DTH, 17DTK