GIỚI THIỆU CLB EMIS  
GIỚI THIỆU CLB KẾT NỐI TRẺ  
GIỚI THIỆU BCH VÀ HOẠT ĐỘNG ĐOÀN HỘI KHOA CNTT