Kế hoạch tổ chức khám sức khỏe cho công đoàn viên năm 2021  
Thông báo về việc thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động  
Thông báo tham gia cuộc thi trắc nghiệm  
Kế hoạch tổ chức Cuộc thi ảnh: “Phụ nữ với cuộc sống hiện đại” kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2021) Kỷ niệm 11 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 - 20/10/2021)  
Thông báo về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bở đại dịch COVID-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)  
Thư kêu gọi quyên góp, ủng hộ  
Thư ngỏ về việc quyên góp, ủng hộ “Chương trình chia sẻ yêu thương”  
Kế hoạch về việc tổ chức nói chuyện chuyên đề:  
Kế hoạch tổ chức hưởng ứng cuộc thi viết  
Thông báo về việc huy động tình nguyện viên là Đoàn viên Công đoàn tham gia công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19