Lịch nghỉ hè đối với sinh viên hệ chính quy năm 2020  
Danh sách phân nhóm thực hành nghề nghiệp học kỳ giữa năm 2020 (17DTH, 17DTK, 16DTH, 16DTK)  
Kế hoạch thực hành nghề nghiệp học kỳ giữa năm 2020 lớp 17DTH, 17DTK  
Nộp văn bằng chứng chỉ theo quy định chuẩn đầu ra năm 2020  
Triển khai học tập trực tuyến trong thời gian nghỉ học phòng chống dịch bệnh nCOV  
Phân nhóm khóa luận đợt 1 năm 2020 bậc Đại học và Thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 bậc Cao đẳng  
Kế hoạch thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 các khóa 16D  
Thông báo học phí chương trình đại trà học kỳ đầu 2020 (số 2141, ngày 18/12/2019)  
Thông báo học phí học kỳ đầu 2020 khóa 18D chương trình đào tạo đặc thù (số 2144, ngày 18/12/2019)  
Thông báo học phí học kỳ đầu 2020 khóa 19D chương trình đào tạo đặc thù (số 2143, ngày 18/12/2019)